प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

बेनी अस्पताल

गण्डकी प्रदेश, म्याग्दी, नेपाल

बेनी अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीकाे लागी खाध्यान्नकाे लागी दरभाउपत्र अाह्यानकाे सुचना।Download: बेनी अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीकाे लागी खाध्यान्नकाे लागी दरभाउपत्र अाह्यानकाे सुचना।